Επιθεώρηση – Ελεγχος – Πιστοποίηση

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ανάλυση Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κτιριακή και Ηλεκτρομηχανολογική Θερμογράφηση

 

  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η i-check® παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης, ελέγχου και πιστοποίησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων κατοικιών, επαγγελματικών χώρων (κτίρια γραφείων, καταστήματα κτλ) και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλα σχετικά πρότυπα.

Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει τον αρχικό έλεγχο και τις δοκιμές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πριν από την ηλεκτροδότησή τους καθώς και την έκδοση των πιστοποιητικών τα οποία απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, Εκθεση Παράδοσης, Πρωτόκολλο Ελέγχου, Σχέδια Εγκατάστασης). Αναλαμβάνει επίσης τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Στις υπηρεσίες που παρέχει η i-check® περιλαμβάνεται επίσης η διεξαγωγή ειδικών ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων σε μεγάλες κτιριακές και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως

  • Ελεγχος της καλής λειτουργίας του εγκατεστημένου συστήματος για την διόρθωση συνφ  - Βέλτιστη οικονομοτεχνική επιλογή και εγκατάσταση νέου συστήματος για την διόρθωση συνφ
  • Ανάλυση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, επιλογή οικονομικότερου τιμολογίου ΔΕΗ, λήψη μέτρων μείωσης της δαπάνης του λογαριασμού ΔΕΗ, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
  • Ανίχνευση παρουσίας αρμονικών στην ηλεκτρική εγκατάσταση - Λήψη μέτρων μείωσης των αρμονικών
  • Διαγνωστικός έλεγχος του μετασχηματιστή ισχύος 20/0,4 KV στον ιδιωτικό υποσταθμό του πελάτη
  • Θερμογράφηση ηλεκτρομηχανολογική και κτιριακή - Εντοπισμός σημείων στην ηλεκτρική εγκατάσταση στα οποία έχουν δημιουργηθεί οι προυποθέσεις για την εμφάνιση βλάβης, έλεγχος θερμομόνωσης, εντοπισμός απωλειών θερμότητας, ανίχνευση υγρασίας
  • Ελεγχος, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, των καλωδίων τροφοδοσίας 20 KV μετά την τοποθέτηση των καλωδίων και πριν την ενεργοποίηση της εγκατάστασης

i-check - Χείρωνος 1, Αθήνα, τηλ / fax 210-725.0.725, info@i-check.gr

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση αυτούσιων η τμημάτων των κειμένων του παρόντος ιστοτόπου χωρίς έγγραφη άδεια του i-check.gr

 

You are here: Home

Κατασκευές Ιστοσελίδων Web and Art Solutions