Επιθεώρηση – Ελεγχος – Πιστοποίηση

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ανάλυση Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κτιριακή και Ηλεκτρομηχανολογική Θερμογράφηση

 

  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Έλεγχος Διακόπτη Διαφυγής Εντασης (Αντιηλεκτροπληξιακού Διακόπτη)

Γιατί γίνεται ο έλεγχος του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη ;

Σκοπός του Διακόπτη Διαφυγής Εντασης (ΔΔΕ) είναι να διακόπτει τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όταν η ένταση του ρεύματος στον αγωγό φάσης (η των φάσεων για τριφασικό ρεύμα) δεν είναι ίση με την ενταση του ρεύματος στον αγωγό του ουδετέρου. Τέτοια περίπτωση έχουμε όταν το ανθρώπινο σώμα έρθει σε επαφή άμεσα η έμμεσα με τον αγωγό της φάσης σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση. H διαρροή ρεύματος προς τη γή προκαλεί στον άνθρωπο ηλεκτροπληξία η οποία ανάλογα με τις συνθήκες (τάση, ένταση διαρροής, χρόνος έκθεσης, τρόπος επαφής με τη γή) μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Ο έλεγχος του ΔΔΕ πραγματοποιείται για να εξασφαλισθεί η αξιόπιστη λειτουργία του σε περίπτωση εμφάνισης διαρροής ρεύματος προς γή. Ο έλεγχος συνίσταται στην μέτρηση με κατάλληλα όργανα της έντασης ρεύματος διαρροής που προκαλεί την ενεργοποίηση του διακόπτη και του αντίστοιχου χρόνου απόκρισης.

Σε ποιούς λόγους οφείλεται η μείωση της αποτελεσματικότητας του διακόπτη είτε η μη λειτουργία του ;

Ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης είναι μία συσκευή ηλεκτρομηχανικού τύπου που αποτελείται από μετασχηματιστή, επαφές, ελατήρια κτλ και σαν τέτοια ενέχει πάντα τον κίνδυνο εσφαλμένης λειτουργίας.

Πέρα από αυτό εξωγενείς παράγοντες (πχ βραχυκύκλωμα η υπερθέρμανση) μπορούν να προκαλέσουν βλάβη η αλλαγή των χαρακτηριστικών λειτουργίας του που δεν είναι εύκολο να ανιχνευτούν χωρίς κατάλληλα μετρητικά όργανα.

Η διενέργεια του παραπάνω ελέγχου είναι μία από τις απαιτούμενες προυποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ και την ηλεκτροδότηση μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο HD 384.

H i-check® διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την αξιόπιστo έλεγχο και δοκιμή του διακόπτη διαφυγής έντασης σε εγκαταστάσεις οποιουδήποτε είδους (κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων, επαγγελματικοί χώροι, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταικοί σταθμοί).

Ζητήστε μας προσφορά για τόν έλεγχο του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη που είναι εγκατεστημένος στον ηλεκτρικό πίνακα της κατοικίας η του χώρου εργασίας σας. Με ελάχιστο κόστος μπορείτε να βεβαιωθείτε για την καλή λειτουργία του και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για σας και τους οικείους σας.

i-check - Χείρωνος 1, Αθήνα, τηλ / fax 210-725.0.725, info@i-check.gr

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση αυτούσιων η τμημάτων των κειμένων του παρόντος ιστοτόπου χωρίς έγγραφη άδεια του i-check.gr

 

You are here: Βασικοί έλεγχοι και μετρήσεις Έλεγχος Διακόπτη Διαφυγής Εντασης (Αντιηλεκτροπληξιακού Διακόπτη)

Κατασκευές Ιστοσελίδων Web and Art Solutions