Επιθεώρηση – Ελεγχος – Πιστοποίηση

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ανάλυση Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κτιριακή και Ηλεκτρομηχανολογική Θερμογράφηση

 

  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Μέτρηση αντίστασης γείωσης

Τι είναι γείωση;

Γείωση είναι η αγώγιμη σύνδεση όλων των μεταλλικών τμημάτων μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σε ένα κοινό σημείο και η σύνδεση του σημείου αυτού με το έδαφος (στην περίπτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων). Η γείωση αυτή ονομάζεται και γείωση προστασίας για να διαχωρίζεται από την γείωση λειτουργίας που εφαρμόζεται στο δίκτυο διανομής.

Γιατί χρειάζεται η γείωση ;

Ο κυριότερος λόγος για την κατασκευή ενός συστήματος γείωσης είναι η ασφάλεια του χρήστη. Η γείωση των μεταλλικών στοιχείων, των μεταλλικών περιβλημάτων, των μεταλλικών σωλήνων και των άλλων αγώγιμων αντικειμένων εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση σφάλματος η κεραυνού δεν θα δημιουργηθούν επικίνδυνες για τον άνθρωπο ηλεκτρικές τάσεις.

Δεν είναι όμως μόνο η ασφάλεια του χρήστη ο λόγος κατασκευής της γείωσης. Είναι και η ασφάλεια του εξοπλισμού και η μείωση του ηλεκτρικού θορύβου. Ένα καλό σύστημα γείωσης αυξάνει την αξιοπιστία του εξοπλισμού, μειώνει την πιθανότητα βλάβης λόγω ρευμάτων βραχυκύκλωσης η κεραυνικών ρευμάτων, διαχέει τα αναπτυσσόμενα ηλεκτροστατικά φορτία στο έδαφος και επι πλέον εξασφαλίζει την σύνδεση όλων των συσκευών ισοδυναμικά δηλαδή χωρίς να υπάρχουν διαφορές τάσης από σημείο σε σημείο και από συσκευή σε συσκευή.

Από τι αποτελείται ένα σύστημα γείωσης

Ένα σύστημα γείωσης αποτελείται από τους αγωγούς γείωσης που είναι συνδεδεμένοι με τα μεταλλικά μέρη των συσκευών η στοιχείων, τον ισοδυναμικό ζυγό η ζυγούς όπου οδηγούνται και συνδέονται οι επί μέρους αγωγοί, τον κύριο αγωγό γείωσης και το ηλεκτρόδιο η το πλέγμα ηλεκτροδίων που είναι τοποθετημένο μέσα στο έδαφος και στο οποίο συνδέεται ο κύριος αγωγός.

Πως ελέγχεται το σύστημα γείωσης ;

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο έλεγχος του συστήματος γείωσης είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την καλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα η συνέχεια των αγωγών γείωσης σε όλη η διαδρομή τους στην εγκατάσταση από τα σημεία ρευματοληψίας μέχρι το ηλεκτρόδιο γείωσης και πρέπει να γίνεται μέτρηση της αντίστασης επαφής του ηλεκτροδίου γείωσης με το έδαφος.

Η διενέργεια του παραπάνω ελέγχου είναι μία από τις απαιτούμενες προυποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ και την ηλεκτροδότηση μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο HD 384.

H i-check® διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την αξιόπιστη μέτρηση της αντίστασης γείωσης σε εγκαταστάσεις οποιουδήποτε είδους (κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων, επαγγελματικοί χώροι, βιομηχανικές εγκαταστάσεις). Για την μεγαλύτερη αξιοπιστία του ελέγχου οι μετρήσεις γίνονται με περισσότερες από μια μεθόδους και με περισσότερα του ενός όργανα έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Ζητήστε μας προσφορά για τόν έλεγχο της γείωσης της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης οποιασδήποτε κατηγορίας η μεγέθους και αν είναι (κατοικία, κατάστημα, γραφείο, χώρος συνάθροισης κοινού, βιοτεχνικός η βιομηχανικός χώρος κλπ). Με ένα μικρό κόστος μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η ηλεκτρική σας εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προπαντός ασφαλής για τους χρήστες και τον εγκατεστημένο εξοπλισμό.

i-check - Χείρωνος 1, Αθήνα, τηλ / fax 210-725.0.725, info@i-check.gr

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση αυτούσιων η τμημάτων των κειμένων του παρόντος ιστοτόπου χωρίς έγγραφη άδεια του i-check.gr

 

You are here: Βασικοί έλεγχοι και μετρήσεις Μέτρηση αντίστασης γείωσης

Κατασκευές Ιστοσελίδων Web and Art Solutions