Επιθεώρηση – Ελεγχος – Πιστοποίηση

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ανάλυση Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κτιριακή και Ηλεκτρομηχανολογική Θερμογράφηση

 

  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Έλεγχος συνέχειας

Γιατί γίνεται ο έλεγχος συνέχειας ;

Ο έλεγχος της συνέχειας γίνεται για να εξασφαλισθεί η καλή σύνδεση και λειτουργία

  • του αγωγού προστασίας από το σημείο λήψης έως την μπάρα γείωσης στον πίνακα διανομής
  • των αγωγών κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων
  • των αγωγών γείωσης της αντικεραυνικής προστασίας
  • των αγωγών φάσεων και ουδετέρου από το σημείο λήψης μέχρι το σημείο τροφοδοσίας

Με τον έλεγχο αυτό εξασφαλίζεται, σε περίπτωση σφάλματος, η ανεμπόδιστη όδευση των ρευμάτων διαρροής προς τη γή και η αποφυγή δημιουργίας επικίνδυνης τάσης στα αγώγιμα μέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης η των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτήν.

Επιπλέον εξασφαλίζεται η καλή σύνδεση των αγωγών φάσεων και ουδετέρου η οποία αν δεν υπάρχει οδηγεί στην δημιουργία ηλεκτρικού τόξου στα σημεία σύνδεσης καλωδίου – διακοπτικού υλικού και τελικά στην τήξη των αντίστοιχων υλικών με συνέπεια την διακοπή της ηλεκτροδότησης, την εκδήλωση πυρκαιάς κ.α.

Σε ποιούς λόγους οφείλεται η μείωση της αποτελεσματικότητας της συνέχειας είτε η διακοπή της ;

Η διακοπή είτε η μείωση της αποτελεσματικότητας της συνέχειας ενός αγωγού οφείλεται κυρίως σε μηχανικά αίτια όπως :

  • Η κοπή ενός αγωγού κατά την διάρκεια εργασιών (π.χ. η κοπή του κεντρικού αγωγού γείωσης κατά την διάρκεια εκσκαφών)
  • Οι συστολές και διαστολές στο σημείο σύνδεσης λόγω των συνεχόμενων θερμοκρασιακών μεταβολών που οφείλονται στην αυξομείωση της έντασης του ρεύματος που διέρχεται από το σημείο (π.χ. το χαλάρωμα των ακροδεκτών στις μπαταρίες).
  • Οι κραδασμοί από διάφορες αιτίες (π.χ. στην περίπτωση των καλωδίων τροφοδοσίας ενός κινητήρα η μίας γεννήτριας)

Η διενέργεια του παραπάνω ελέγχου είναι μία από τις απαιτούμενες προυποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ και την ηλεκτροδότηση μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο HD 384.

H i-check® διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την αξιόπιστο έλεγχο της ηλεκτρικής συνέχειας σε εγκαταστάσεις οποιουδήποτε είδους.

i-check - Χείρωνος 1, Αθήνα, τηλ / fax 210-725.0.725, info@i-check.gr

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση αυτούσιων η τμημάτων των κειμένων του παρόντος ιστοτόπου χωρίς έγγραφη άδεια του i-check.gr

 

You are here: Βασικοί έλεγχοι και μετρήσεις Έλεγχος συνέχειας

Κατασκευές Ιστοσελίδων Web and Art Solutions