Επιθεώρηση – Ελεγχος – Πιστοποίηση

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ανάλυση Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κτιριακή και Ηλεκτρομηχανολογική Θερμογράφηση

 

  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης

Γιατί γίνεται ο έλεγχος της αντίστασης μόνωσης ;

Οι κυριότεροι λόγοι για την μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των καλωδίων η του εξοπλισμού μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης (ηλεκτρικοί πίνακες, κινητήρες κτλ) είναι ο εντοπισμός πιθανής αστοχίας της μόνωσης και επομένως η εξασφάλιση της προστασίας των χρηστών από ηλεκτροπληξία η πυρκαιά και η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

Από μελέτες που έχουν γίνει για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πυροπροστασίας των ΗΠΑ (NFPA) προκύπτει ότι στο διάστημα 1993-1997 εκδηλώθηκαν 41.200 πυρκαιές που οφείλονται σε ηλεκτρικά αίτια (κυρίως καταστροφή της ηλεκτρικής μόνωσης καλωδίων και συσκευών), Οι πυρκαιές αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα 336 θανάτους, 1446 τραυματισμούς και κόστος ζημιών που υπολογίζεται σε $ 650.000.000 περίπου. Η αστοχία της ηλεκτρικής μόνωσης είναι η 5η αιτία πυρκαιών σε χώρους κατοικίας και το κόστος των ζημιών τοποθετεί τις πυρκαιές από ηλεκτρικά αίτια στην 2η θέση της κατάταξης από πλευράς ύψους ζημιών.

Ο έλεγχος της αντίστασης μόνωσης σε μία εγκατάσταση πριν από την ηλεκτροδότηση είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την ηλεκτροδότηση, επιβάλλεται, γιατί δίνει την δυνατότητα εντοπισμού μίας πιθανής μείωσης της αποτελεσματικότητας της μόνωσης των ηλεκτρικών καλωδίων η του εξοπλισμού. Η αστοχία της ηλεκτρικής μόνωσης ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός βραχυκυκλώματος η μίας διαρροής προς γή που μπορεί να απειλήσουν σοβαρά την ζωή των χρηστών από ηλεκτροπληξία η από εκδήλωση πυρκαιάς η να προξενήσουν βλάβες στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που τροφοδοτούνται από την εγκατάσταση αυτή.

Σε ποιούς λόγους οφείλεται η αστοχία της μόνωσης ;

Πέντε είναι οι βασικοί λόγοι της φθοράς της μόνωσης και της αντίστοιχης μείωσης της αντίστασης μόνωσης.

Ηλεκτρικά αίτια
Η μόνωση ενός καλωδίου η μίας συσκευής είναι σχεδιασμένες για μία συγκεκριμένη τάση λειτουργίας. Υπερτάσεις πάνω από το όριο που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή ενός αγωγού η μίας συσκευής μπορούν να οδηγήσουν, ανάλογα με τις συνθήκες, σε φθορά της μόνωσης η σε καταστροφή της. Η δημιουργία βραχυκύκλωματος σε ένα σημείο μπορεί επίσης να προκαλέσει φθορά της μόνωσης σε έναν αγωγό η στοιχείο της εγκατάστασης.

Μηχανικά αίτια
Η φθορά σε ένα υπόγειο καλώδιο κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του (πχ μή τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά την δύναμη έλξης η το υλικό επίχωσης), η φθορά ενός εντοιχισμένου η εγκιβωτισμένου καλωδίου κατά την διάρκεια εργασιών διάτρησης, θεμελίωσης, εκσκαφών κτλ, οι κραδασμοί σε μακροχρόνια βάση κατά την λειτουργία μιας συσκευής είναι συνηθισμένες αιτίες μηχανικής φθοράς της μόνωσης και τις περισσότερες φορές η ζημιά δεν είναι ορατή.

Χημικά αίτια
Η επαφή της μόνωσης με λάδια, σκόνη η διαβρωτικά υγρά μειώνει την αποτελεσματικότητά της.

Θερμικά αίτια
Οι πολύ υψηλές η πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν επίσης σοβαρά την αποτελεσματικότητα της μόνωσης προξενώντας φθορά στο μονωτικό υλικό. Είναι πολύ συνηθισμένη η περίπτωση φθοράς της μόνωσης καλωδίου που είναι τοποθετημένο δίπλα σε εξοπλισμό που λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία η σε σημεία και με τρόπο που ευνοείται η διατήρηση της θερμοκρασίας του καλωδίου σε υψηλά επίπεδα.

Περιβαλλοντικά αίτια
Η παρουσία υδρατμών στο χώρο λειτουργίας, η υγρασία του περιβάλλοντος σε κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για πολύ καιρό η ακόμα και η παρουσία τρωκτικών στον χώρο είναι μερικά από τα περιβαλλοντικά αίτια στα οποία οφείλεται η μείωση της αποτελεσματικότητας της μόνωσης.

Η διενέργεια του ελέγχου της αντίστασης μόνωσης είναι μία από τις απαιτούμενες προυποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ και την ηλεκτροδότηση μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης Χαμηλής Τάσης σύμφωνα με το πρότυπο HD 384. Σε ότι αφορά την μέτρηση της αντίστασης μόνωσης σε καλώδια που τροφοδοτούν εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης (20 KV)  ισχύουν άλλα πρότυπα και οδηγίες (CENELEC, VDE , IEEE) που καθορίζουν το μέγεθος της τάσης δοκιμής, την μορφή της τάσης δοκιμής (DC, AC), καθώς και την διάρκεια εφαρμογής, ανάλογα με το υλικό της κύριας μόνωσης και το υλικό του εξωτερικού μανδύα (PE, XLPE, PVC κτλ). Σε αυτή την περίπτωση οι δοκιμές γίνονται κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον πελάτη.

H i-check® διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την αξιόπιστη μέτρηση της αντίστασης μόνωσης είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις  Χαμηλής Τάσης είτε πρόκειται για καλώδια τροφοδοσίας εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης (20KV).

i-check - Χείρωνος 1, Αθήνα, τηλ / fax 210-725.0.725, info@i-check.gr

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση αυτούσιων η τμημάτων των κειμένων του παρόντος ιστοτόπου χωρίς έγγραφη άδεια του i-check.gr

 

You are here: Βασικοί έλεγχοι και μετρήσεις Μέτρηση αντίστασης μόνωσης

Κατασκευές Ιστοσελίδων Web and Art Solutions