Επιθεώρηση – Ελεγχος – Πιστοποίηση

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ανάλυση Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κτιριακή και Ηλεκτρομηχανολογική Θερμογράφηση

 

  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Μέτρηση αντίστασης βρόχου

Γιατί γίνεται ο έλεγχος της αντίστασης βρόχου ;

Ο έλεγχος της αντίστασης βρόχου και ο υπολογισμός του αναμενόμενου ρεύματος βραχυκυκλώματος είναι σημαντικό κεφάλαιο στους ισχύοντες κανονισμούς γιατί έτσι διασφαλίζεται η λειτουργία των προστατευτικών διατάξεων.
Οι κυριότερος λόγος για την μέτρηση της αντίστασης βρόχου μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι για να επιβεβαιωθεί ότι σε περίπτωση βραχυκυκλώματος όλες οι προστατευτικές διατάξεις (ασφάλειες τήξεως, αυτόματες ασφάλειες/διακόπτες ) θα διακόψουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε χρόνο αρκετά γρήγορο έτσι ώστε να μην απειληθεί η ζωή του χρήστη της εγκατάστασης η να μην υπάρξει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαιάς.
Ετσι αν ένας αγωγός φάσης έρθει σε επαφή με τον αγωγό γείωσης σε μία εγκατάσταση η σε μία συσκευή, το ρεύμα βραχυκυκλώματος που θα δημιουργηθεί μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία η να γίνει η αιτία για την δημιουργία εστίας πυρκαιάς. Σε φυσιολογικές συνθήκες η ασφάλεια του αντίστοιχου κυκλώματος η μία άλλη προστατευτική διάταξη θα ενεργοποιηθεί μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου διακόπτοντας την παροχή. Αυτό όμως θα συμβεί με την προυπόθεση ότι η αντίσταση βρόχου του κυκλώματος είναι αρκετά χαμηλή έτσι ώστε το αντίστοιχο δημιουργούμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος να είναι αρκετό ώστε να ενεργοποιήσει την προστασία του κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση δηλ. αν σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση η αντίσταση βρόχου είναι μεγάλη και το ρεύμα βραχυκυκλώματος σχετικά μικρό, τότε η προστατευτική διάταξη θα αργήσει να ενεργοποιηθεί η δεν θα ενεργοποιηθεί καθόλου, με συνέπεια να κινδυνεύει ο χρήστης από ηλεκτροπληξία είτε να δημιουργηθούν οι προυποθέσεις για την εκδήλωση πυρκαιάς.

Η διενέργεια του παραπάνω ελέγχου είναι μία από τις απαιτούμενες προυποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ και την ηλεκτροδότηση μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο HD 384.

H i-check® διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την αξιόπιστη μέτρηση της αντίστασης βρόχου και του αναμενόμενου ρεύματος βραχυκυκλώματος σε εγκαταστάσεις οποιουδήποτε είδους.

 

i-check - Χείρωνος 1, Αθήνα, τηλ / fax 210-725.0.725, info@i-check.gr

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση αυτούσιων η τμημάτων των κειμένων του παρόντος ιστοτόπου χωρίς έγγραφη άδεια του i-check.gr

 

You are here: Βασικοί έλεγχοι και μετρήσεις Μέτρηση αντίστασης βρόχου

Κατασκευές Ιστοσελίδων Web and Art Solutions