Επιθεώρηση – Ελεγχος – Πιστοποίηση

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ανάλυση Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κτιριακή και Ηλεκτρομηχανολογική Θερμογράφηση

 

  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Διαδικασία πραγματοποίησης ελέγχων κτιρίων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με βάση το πρότυπο HD 384 για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ

  1. Σχεδίαση υπό κλίμακα της κάτοψης του χώρου.
  2. Σημείωση στην κάτοψη των θέσεων του γενικού πίνακα, των ρευματοδοτών, των φωτιστικών σημείων , των διαδρομών των καλωδίων κτλ.
  3. Σχεδίαση του ηλεκτρικού πίνακα και καταγραφή των χαρακτηριστικών των καλωδίων και των οργάνων προστασίας.
  4. Οπτική επιθεώρηση και διεξαγωγή των μετρήσεων - δοκιμών με πλήρη η τμηματική διακοπή της ηλεκτροδότησης στον υπό έλεγχο χώρο. Η διάρκεια της διακοπής εξαρτάται από το μέγεθος του χώρου, τον αριθμό των ηλεκτρικών γραμμών, την ευκολία πρόσβασης στα υπό έλεγχο σημεία κτλ
  5. Σύνταξη από τον ελεγκτή της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, της Εκθεσης Παράδοσης, του Πρωτοκόλλου Ελέγχου και του μονογραμμικού σχεδίου της εγκατάστασης και των ηλεκτρικών πινάκων σε 3 αντίγραφα.
  6. Υπογραφή από τον ελεγκτή και τον ιδιοκτήτη η χρήστη όλων των αντιγράφων.
  7. Παράδοση στον ιδιοκτήτη 2 αντιγράφων και ενημέρωσή του για την υποχρέωση επανελέγχου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

i-check - Χείρωνος 1, Αθήνα, τηλ / fax 210-725.0.725, info@i-check.gr

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση αυτούσιων η τμημάτων των κειμένων του παρόντος ιστοτόπου χωρίς έγγραφη άδεια του i-check.gr

 

You are here: Διαδικασία πραγματοποίησης ελέγχων κτιρίων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με βάση το πρότυπο HD 384 για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ

Κατασκευές Ιστοσελίδων Web and Art Solutions