Επιθεώρηση – Ελεγχος – Πιστοποίηση

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ανάλυση Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κτιριακή και Ηλεκτρομηχανολογική Θερμογράφηση

 

 • increase font size
 • Default font size
 • decrease font size

Κάθε πότε γίνονται οι έλεγχοι στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Πιθανές συνέπειες από την μη πραγματοποίηση επανελέγχων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 5 Υπουργ. Αποφ. 7.5/1816/88 - ΦΕΚ 470 - 5/3/2004) πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι και επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο HD 384 ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης και τις συνθήκες λειτουργίας ως εξής :

Αρχικός έλεγχος διενεργείται :

 1. Πριν από την αρχική ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης
 2. Μετά από σοβαρή τροποποίησή της

Επανέλεγχοι διενεργούνται :

 1. Κτίρια κατοικιών
  1. Κάθε 14 χρόνια τουλάχιστον
  2. Μετά από αλλαγή χρήσης
  3. Μετά από σοβαρά ατυχήματα η συμβάντα (πχ ηλεκτροπληξία, πυρκαιά)
  4. Εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνία (π.χ. πλημμύρα, σεισμό)
  5. Μετά από καταγγελία
 2. Επαγγελματικοί κλειστοί χώροι χωρίς εύφλεκτα υλικά (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες κτλ)
  1. Κάθε 7 χρόνια τουλάχιστον
  2. Μετά από αλλαγή χρήσης
  3. Μετά από σοβαρά ατυχήματα η συμβάντα (πχ ηλεκτροπληξία, πυρκαιά)
  4. Εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνία (π.χ. πλημμύρα, σεισμό)
  5. Μετά από καταγγελία
 3. Επαγγελματικοί κλειστοί χώροι με εύφλεκτα υλικά
  1. Κάθε 2 χρόνια τουλάχιστον
  2. Μετά από αλλαγή χρήσης
  3. Μετά από σοβαρά ατυχήματα η συμβάντα (πχ ηλεκτροπληξία, πυρκαιά)
  4. Εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνία (π.χ. πλημμύρα, σεισμό)
  5. Μετά από καταγγελία
 4. Χώροι ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού
  1. Κάθε 1 χρόνo τουλάχιστον
  2. Μετά από αλλαγή χρήσης
  3. Μετά από σοβαρά ατυχήματα η συμβάντα (πχ ηλεκτροπληξία, πυρκαιά)
  4. Εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνία (π.χ. πλημμύρα, σεισμό)
  5. Μετά από καταγγελία
 5. Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (κάμπιγκ, μαρίνες, πισίνες)
  1. Κάθε 1 χρόνo τουλάχιστον
  2. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης και πριν την επανασύνδεση
  3. Μετά από αλλαγή χρήσης
  4. Μετά από σοβαρά ατυχήματα η συμβάντα (πχ ηλεκτροπληξία, πυρκαιά)
  5. Εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνία (π.χ. πλημμύρα, σεισμό)
  6. Μετά από καταγγελία

         Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι σύμφωνα με το νόμο υποχρεωτικοί. Ετσι σε περίπτωση που έχουμε σωματική βλάβη η θάνατο από ηλεκτροπληξία η πυρκαιά που οφείλεται σε ηλεκτρικά αίτια είτε σε περίπτωση που έχουμε υλικές ζημιές ύστερα από εκδήλωση πυρκαιάς με ηλεκτρικά αίτια, η έλλειψη πιστοποιητικού σε ισχύ επιβαρύνει ιδιαίτερα την θέση του χρήστη η του ιδιοκτήτη (κατά περίπτωση ύπαρξη και βαρειάς αμέλειας). Στη περίπτωση δε που το κτίριο η ο χώρος είναι ασφαλισμένα, η έλλειψη πιστοποιητικού σε ισχύ μπορεί να απαλλάξει την ασφαλιστική εταιρεία από την καταβολή αποζημίωσης.

i-check - Χείρωνος 1, Αθήνα, τηλ / fax 210-725.0.725, info@i-check.gr

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση αυτούσιων η τμημάτων των κειμένων του παρόντος ιστοτόπου χωρίς έγγραφη άδεια του i-check.gr

 

You are here: Κάθε πότε πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να εκδίδονται πιστοποιητικά ΔΕΗ

Κατασκευές Ιστοσελίδων Web and Art Solutions