Κάθε πότε γίνονται οι έλεγχοι στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Πιθανές συνέπειες από την μη πραγματοποίηση επανελέγχων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι και επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο HD 384 (και τώρα πλέον σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364) ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης και τις συνθήκες λειτουργίας ως εξής :

Αρχικός έλεγχος διενεργείται :

  1. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και προ της ηλεκτροδότησης
  2. Και μέσα σε 45 ημέρες από την ηλεκτροδότηση

Επανέλεγχοι διενεργούνται :

A.   Κτίρια κατοικιών και περιβάλλων χώρος τους
1.   Κάθε 10 χρόνια το πολύ
2.   Μετά από αλλαγή χρήσης
3.   Μετά από σοβαρά ατυχήματα η συμβάντα (πχ ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά)
4.   Εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνία (π.χ. πλημμύρα, σεισμό)
5.   Μετά από καταγγελία

B.   Επαγγελματικοί χώροι (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, μικρά ξενοδοχεία κτλ)
1.   Κάθε 5 χρόνια το πολύ
2.   Μετά από αλλαγή χρήσης
3.   Μετά από σοβαρά ατυχήματα η συμβάντα (πχ ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά)
4.   Εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνία (π.χ. πλημμύρα, σεισμό)
5.   Μετά από καταγγελία
6.  Μετά από αλλαγή ιδιοκτήτη η καταναλωτή (χρήστη)

Γ.   Χώροι ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού καθώς και υπαίθριες επαγγελματικές εγκαταστάσεις
1.   Κάθε 2 χρόνια το πολύ
2.   Μετά από αλλαγή χρήσης
3.   Μετά από σοβαρά ατυχήματα η συμβάντα (πχ ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά)
4.   Εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνία (π.χ. πλημμύρα, σεισμό)
5.   Μετά από καταγγελία
6.   Μετά από αλλαγή ιδιοκτήτη η καταναλωτή (χρήστη)

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι σύμφωνα με το νόμο υποχρεωτικοί. Έτσι σε περίπτωση που έχουμε σωματική βλάβη η θάνατο από ηλεκτροπληξία η πυρκαγιά που οφείλεται σε ηλεκτρικά αίτια είτε σε περίπτωση που έχουμε υλικές ζημιές ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς με ηλεκτρικά αίτια, η έλλειψη πιστοποιητικού σε ισχύ επιβαρύνει ιδιαίτερα την θέση του χρήστη η του ιδιοκτήτη (κατά περίπτωση ύπαρξη και βαριάς αμέλειας). Στη περίπτωση δε που το κτίριο η ο χώρος είναι ασφαλισμένα, η έλλειψη πιστοποιητικού σε ισχύ μπορεί να απαλλάξει την ασφαλιστική εταιρεία από την καταβολή αποζημίωσης.

Πως γίνονται οι έλεγχοι;

Δείτε την διαδικασία πραγματοποίησης ελέγχων κτιρίων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με βάση  τα πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ HD 60364 για την έκδοση πιστοποιητικού.

Πως θα ελέγξετε τον τεχνικό σας ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ