ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ «ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ»

Μην εμπιστεύεστε τους ελέγχους και την σύνταξη πιστοποιητικών «αυθημερόν» που γίνονται με χαμηλό αντίτιμο από τεχνικούς που εκμεταλλεύονται την άγνοια του καταναλωτή στα θέματα που αφορούν την ηλεκτρική ασφάλεια.
Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι έλεγχοι αυτοί είναι πλημμελείς και η αποτύπωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι πρόχειρη και ελλιπής. To αποτέλεσμα είναι η ηλεκτρική σας εγκατάσταση να λειτουργεί με επικίνδυνα μειωμένο επίπεδο ασφάλειας. Η ΔΕΗ από την μεριά της δεν κάνει ουσιαστικό έλεγχο των κατατιθέμενων εγγράφων παρά μόνο ελέγχει την πληρότητα του φακέλου (αν λείπει δηλαδή κάποιο έγγραφο).

Πως θα αναγνωρίσετε τον “αυθημερόν” τεχνικό:

Ο «αυθημερόν» τεχνικός αναγνωρίζεται εύκολα αν έχετε υπόψη σας τα παρακάτω:

1) Διάρκεια του ελέγχου.

Για τον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης απαιτούνται η σχεδίαση της κάτοψης του διαμερίσματος, η αποτύπωση της εγκατάστασης και οι έλεγχοι σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Ο χρόνος που απαιτείται για όλα τα παραπάνω είναι περίπου 5 ώρες για ένα διαμέρισμα 100 τμ και με την προϋπόθεση ότι θα ασχοληθούν 2 τεχνικοί. Επομένως αν η διάρκεια του ελέγχου είναι 5 λεπτά αντί 5 ώρες είναι προφανές ότι έλεγχος απλά δεν έγινε.

2) Χρόνος για την σύνταξη του πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το σχέδιο του διαμερίσματος με την αποτύπωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα, την έκθεση παράδοσης, το πρωτόκολλο ελέγχου και την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη. Για την σύνταξη όλων των παραπάνω απαιτούνται 3-4 περίπου ώρες δουλειά γραφείου για το
διαμέρισμα του παραδείγματος. Επομένως είναι μάλλον απίθανο να γίνει ο έλεγχος και να συνταχθεί το πιστοποιητικό αυθημερόν. Εκτός αν το πιστοποιητικό συμπληρώνεται με αναληθή στοιχεία και συνοδεύεται από ανακριβή και υποτυπώδη σχέδια.

3) Αντίγραφο για τον πελάτη

Ο επαγγελματίας τεχνικός είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να συντάσσει το πιστοποιητικό ελέγχου σε 3 υπογεγραμμένα αντίγραφα ( 1 αντίγραφο για τον πελάτη, 1 αντίγραφο για την ΔΕΗ και ένα αντίγραφο για το αρχείο του). Ο «ύποπτος» τεχνικός θα δώσει στον πελάτη μόνο ένα πρωτότυπο αντίγραφο για να το καταθέσει στη ΔΕΗ. Αν ο πελάτης δεν προνοήσει να βγάλει μια φωτοτυπία τότε δεν θα μείνει σαν τεκμήριο του (ελλιπούς) ελέγχου κανένα αντίγραφο στα χέρια του πελάτη.

4) Όλα καλά?

Είναι διαπιστωμένο ότι στο 90% των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ιδίως στις παλιές) υπάρχει ένα η περισσότερα προβλήματα, μικρά η μεγάλα, εμφανή η αφανή. Επομένως αν το πρωτόκολλο σε όλα τα κουτάκια έχει τσεκαρισμένο τον χαρακτηρισμό «καλά», κατά 90% δεν έχει γίνει πλήρης έλεγχος (είτε η εμπειρία του τεχνικού είναι ελάχιστη).

5) Ελέγξτε τα στοιχεία του υπογράφοντος

Είναι ο υπογράφων τεχνικός υπαρκτό πρόσωπο και έχει τα τυπικά προσόντα? Ελέγξτε με όποιο τρόπο μπορείτε αν το ονοματεπώνυμο στην σφραγίδα αντιστοιχεί σε υπαρκτό πρόσωπο και έχει τα προσόντα (αριθμός αδείας κτλ) που αναφέρονται.

6) Υπογράφει ο ίδιος που έκανε τον έλεγχο?

Ο τεχνικός που κάνει τον έλεγχο και αυτός που υπογράφει είναι το ίδιο πρόσωπο? Αν δεν είναι, να είστε επιφυλακτικοί.

 

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ