ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η i-check® παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης, ελέγχου και πιστοποίησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων κατοικιών, επαγγελματικών χώρων (κτίρια γραφείων, καταστήματα κτλ) και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ 60364, καθώς και άλλα σχετικά πρότυπα.

Στα πλαίσια αυτά, αναλαμβάνει τον αρχικό έλεγχο και τις δοκιμές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πριν από την ηλεκτροδότησή τους καθώς και την σύνταξη των εγγράφων τα οποία απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, Εκθεση Παράδοσης, Πρωτόκολλο Ελέγχου, Σχέδια Εγκατάστασης).
Αναλαμβάνει επίσης τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Στις υπηρεσίες που παρέχει η i-check® περιλαμβάνεται επίσης η διεξαγωγή ειδικών ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων σε μεγάλες κτιριακές και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων σας ή τις πιστοποιήσεις που πρέπει να έχουν; Θα χαρούμε πολύ να σας κατατοπίσουμε σχετικά.