Ανάλυση κατανάλωσης - ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η ΔΕΗ προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια  Χαμηλής Τάσης για εμπορική και βιομηχανική χρήση την οποία χρεώνει με 3 τιμολόγια  (Γ21, Γ22, Γ23) και με 7 διαφορετικές παροχές ισχύος (Νο 1 – Νο 7).

Προμηθεύει ακόμα ηλεκτρική ενέργεια Μέσης Τάσης για εμπορική και βιομηχανική χρήση με 3 τιμολόγια (ΒΓ, ΒΥ, ΒΧ).

Η τελική δαπάνη για κάθε τιμολόγιο καθορίζεται από μια σειρά παραμέτρων που αφορούν το μέγεθος και την χρονική κατανομή της απορροφούμενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την διάρκεια του 24ώρου.

Επιπρόσθετα η δαπάνη προμήθειας επηρεάζεται σημαντικά από άλλους παράγοντες όπως η Οριακή Τιμή Συστήματος η οποία μεταβάλλεται σε καθημερινή βάση και εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο στο τιμολόγιο του κάθε προμηθευτή.

Αν σκεφτούμε ότι εκτός από την ΔΕΗ υπάρχουν σήμερα άλλοι 7 προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με αντίστοιχα τιμολόγια, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η επιλογή του οικονομικότερου τιμολογίου για κάθε πελάτη είναι μια πολύπλοκη υπόθεση που απαιτεί προσεκτική μελέτη του ενεργειακού προφίλ του.

Καλέστε μας για να σας βοηθήσουμε στην επιλογή του οικονομικότερου προμηθευτή σύμφωνα με την μορφή της ενεργειακής κατανάλωσης της επιχείρησής σας.

ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ