Γιατί γίνεται ο έλεγχος για το συνφ;

Η ΔΕΗ προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια  Χαμηλής Τάσης:

  1. για οικιακή χρήση την οποία χρεώνει με 4 τιμολόγια (Γ1, Γ1Ν, ΚΟΤ)
  2. για εμπορική και βιομηχανική χρήση την οποία χρεώνει με 3 τιμολόγια  (Γ21, Γ22, Γ23) και με 7 διαφορετικές παροχές ισχύος (Νο 1 – Νο 7).

Προμηθεύει ακόμα ηλεκτρική ενέργεια Μέσης Τάσης για εμπορική και βιομηχανική χρήση με  3 τιμολόγια (ΒΓ, ΒΥ, ΒΧ).

Η τελική δαπάνη για κάθε τιμολόγιο καθορίζεται από μια σειρά παραμέτρων που αφορούν το μέγεθος, την μορφή και την χρονική κατανομή της απορροφούμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αν σκεφτούμε ότι εκτός από την ΔΕΗ υπάρχουν σήμερα άλλοι 7 προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με αντίστοιχα τιμολόγια, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η επιλογή του οικονομικότερου τιμολογίου για κάθε πελάτη δεν είναι μια απλή υπόθεση.

Έτσι προκειμένου το τιμολόγιο που τελικά θα επιλεγεί, να οδηγεί στην χαμηλότερη δυνατή χρέωση, απαιτείται μια λεπτομερής ανάλυση του ενεργειακού «προφίλ» του κάθε πελάτη (κατανομή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην διάρκεια του 24ώρου, το μέγεθος της απορροφούμενης ισχύος, ο ετεροχρονισμός των φορτίων, το συνφ).

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι το ενεργειακό «προφίλ» ενός πελάτη δεν είναι σταθερό αλλά μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με την μεταβολή των ενεργειακών του απαιτήσεων. Ετσι ένα τιμολόγιο που επιλέγεται από έναν καταναλωτή πχ με την αρχική ηλεκτροδότηση, είναι πολύ πιθανό μετά από μερικά χρόνια να μην είναι πλέον το οικονομικότερο λόγω της διαφοροποίησης μίας η περισσότερων  παραμέτρων που διαμορφώνουν το ενεργειακό του «προφίλ». Μία συνηθισμένη περίπτωση είναι η επί χρόνια χρέωση των λογαριασμών με αυξημένα ποσά, λόγω της υπερδιαστασιολόγησης της εγκατάστασης στη φάση της μελέτης και στην καθυστέρηση της προσαρμογής του τιμολογίου στο μεταγενέστερο διαφοροποιημένο προφίλ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που έχετε για τη μείωση της δαπάνης των λογαριασμών της ΔΕΗ :

  1. Με την επιλογή του οικονομικότερου τιμολογίου κατά περίπτωση.
  2. Με τις κατάλληλες τροποποιήσεις των παραμέτρων που καθορίζουν την τελική δαπάνη του λογαριασμού.
  3. Με την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού διόρθωσης του συνφ.
  4. Με την εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης και διαχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε τις δυνατότητες που έχετε για την μείωση της χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για να σας υποβάλλουμε σχετική οικονομικοτεχνική πρόταση.

ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ