Γιατί γίνεται ο έλεγχος για το συνφ;

Στους καταναλωτές Χαμηλής Τάσης με τιμολόγιο Γ22 και Γ23 (Παροχές Νο 5, 6 και 7) καθώς και στους καταναλωτές Μέσης Τάσης, η ΔΕΗ έχει εγκατεστημένους μετρητές αέργου ισχύος με τους οποίους καταμετρά την απορροφούμενη άεργο ισχύ και το συνημίτονο φ (συνφ – συντελεστής ισχύος). Η συνολική δε χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται όσο μειώνεται το συνφ. Για το λόγο αυτό οι καταναλωτές με τιμολόγια Γ22, Γ23 με παροχές Νο 5, 6 και 7, καθώς και τιμολόγια ΜΤ έχουν όλοι σχεδόν τοποθετήσει συστήματα διόρθωσης (αύξησης) του συνφ με σκοπό την αποφυγή υψηλής χρέωσης του καταναλισκόμενου ρεύματος αλλά και την βελτίωση της απόδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Τα συστήματα αυτά αποτελούνται κατά κύριο λόγο από μία ηλεκτρονική συσκευή ρύθμισης του συνφ, μία συστοιχία πυκνωτών, ασφάλειες ή αυτόματους διακόπτες και μετασχηματιστές μετρήσεων. Σε περίπτωση βλάβης, κακής λειτουργίας ή λανθασμένης ρύθμισης μίας από τις παραπάνω συσκευές, το σύστημα ή θα πάψει να διορθώνει το συνφ η θα λειτουργεί με μειωμένη απόδοση. Η βλάβη αυτή όταν και αν γίνει αντιληπτή από τον χρήστη, θα έχει ήδη προκαλέσει την υπερχρέωση του λογαριασμού, δεδομένου ότι ο μετρητής αέργου ισχύος της ΔΕΗ θα καταγράφει για όλο αυτό το διάστημα χαμηλές τιμές συνφ.

Επομένως ο τακτικός έλεγχος του συστήματος διόρθωσης συνφ και η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας και το κέρδος από την μείωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, διασφαλίζει την απόδοση της επένδυσης που έχει γίνει από τον χρήστη για τον συγκεκριμένο σκοπό. Είναι δε γεγονός ότι ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, η δαπάνη του ελέγχου του συστήματος διόρθωσης συνημιτόνου μπορεί να αποσβεσθεί ακόμα και μέσα στον επόμενο μήνα από τον έλεγχο λόγω της αποφυγής της υπερχρέωσης από τη ΔΕΗ στον επόμενο λογαριασμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε σε συνεργασία ένα τακτικό πρόγραμμα ελέγχου του συστήματος διόρθωσης συνφ και έτσι να αποφύγετε τις υπερχρεώσεις και τους αυξημένους λογαριασμούς από μία πιθανή βλάβη η απορρύθμισή του.

Σε περίπτωση που δεν έχετε εγκατεστημένο σύστημα διόρθωσης συνημιτόνου μπορούμε, μετά από σχετική μελέτη, να σας προτείνουμε το μέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος που απαιτείται για να έχετε την βέλτιστη απόδοση, το μεγαλύτερο κέρδος και την συντομότερη απόσβεση της επένδυσής σας.

ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ