Γιατί γίνεται η ανίχνευση αρμονικών;

Γιατί γίνεται ο έλεγχος παρουσίας αρμονικών ;

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν σε συχνότητα 50 Hz. Ορισμένα όμως φορτία (συσκευές) κατά την διάρκεια λειτουργίας τους παράγουν αρμονικές δηλ. ρεύματα και τάσεις σε συχνότητες που είναι ακέραια πολλαπλάσια της θεμελιώδους συχνότητας των 50Hz.

Οι πιο γνωστές συσκευές που παράγουν αρμονικές είναι οι ανορθωτές, οι μετατροπείς συχνότητας για την ρύθμιση της ταχύτητας κινητήρων, οι ηλεκτροσυγκολλήσεις, οι επαγωγικοί φούρνοι καθώς και κάθε ηλεκτρονική συσκευή που περιλαμβάνει ανορθωτικές διατάξεις η/και τρανζίστορ ισχύος.

Οι επιπτώσεις της παρουσίας αρμονικών είναι αρκετές και μπορούν να επηρεάσουν όλη την ηλεκτρική εγκατάσταση ανάλογα με τη μορφή τους και το μέγεθός τους. Οι συνηθέστερες επιπτώσεις των αρμονικών είναι:

Εμφάνιση ρεύματος στον αγωγό ουδετέρου των τριφασικών συστημάτων ο οποίος συνήθως έχει την μισή διατομή από τους αγωγούς των φάσεων γιατί θεωρητικά το ρεύμα στον ουδέτερο των ισοσταθμισμένων τριφασικών συστημάτων είναι μηδενικό. Η ένταση αυτή μπορεί σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και να ξεπεράσει την ένταση στον αγωγό φάσης του καλωδίου παροχής.

Υπερθέρμανση του μετασχηματιστή ισχύος με φορτίο που δεν ξεπερνά το 60% με 70% του ονομαστικού.Το αποτέλεσμα είναι ο υποβιβασμός της ονομαστικής ισχύος του μετασχηματιστή, η αύξηση των απωλειών και η μείωση της διάρκειας ζωής του.

Συντονισμός και εμφάνιση υπερτάσεων στην εγκατάσταση που επηρεάζουν ευαίσθητες σε υπερτάσεις συσκευές όπως είναι οι πυκνωτές αντιστάθμισης ισχύος και μειώνουν δραματικά την διάρκεια ζωής τους.

Αδικαιολόγητη ενεργοποίηση (tripping) διατάξεων προστασίας σε περίπτωση παρουσίας αρμονικών τάσεων με συνολική αρμονική παραμόρφωση (THD) μεγαλύτερη από 10%. Ο έλεγχος γίνεται με ειδικά όργανα που καταγράφουν το μέγεθος των αρμονικών συνήθως μέχρι και την 25η τάξη.

💡 Ο έλεγχος παρουσίας αρμονικών στις εγκαταστάσεις γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη με ειδικό καταγραφικό και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ