Έλεγχος και βελτιστοποίηση σε Αντλιοστάσια

Στα αντλιοστάσια (και ειδικά στα αντλιοστάσια άρδευσης) διαπιστώνονται σοβαρά θέματα ασφαλείας. Συνήθως, τα ζητήματα αυτά οφείλονται στο ότι είναι κατασκευασμένα σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές. Αυτό το γεγονός, έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρκετά προβλήματα.

Συχνά προβλήματα σε αντλιοστάσια:

1. Δεν γίνεται συντήρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα

2. Τυχόν επισκευές η τροποποιήσεις γίνονται από ανειδίκευτο προσωπικό λόγω του αυξημένου κόστους μετακίνησης ειδικευμένου συνεργείου

3. Οι χειρισμοί γίνονται πολλές φορές από ανειδίκευτο προσωπικό χωρίς τήρηση των στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας

4. Οι εργασίες επισκευών η τροποποιήσεων γίνονται χωρίς τήρηση των προδιαγραφών και με ότι υλικά είναι διαθέσιμα επί τόπου

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα την λειτουργία του αντλιοστασίου με μειωμένη ασφάλεια και με υψηλό ρίσκο που αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης πολλές φορές εν αγνοία του.

Πως επιλέγονται τα μέτρα και ο εξοπλισμός προστασίας;

Το είδος του εξοπλισμού προστασίας από ηλεκτροπληξία στα αντλιοστάσια εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως:

1. Από την ισχύ και το είδος των αντλιών

2. Από την ύπαρξη η όχι soft starters

3. Από το μήκος των καλωδίων τροφοδοσίας των αντλιών

4. Από τα γενικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Βελτιστοποιήστε συνολικά το αντλιοστάσιo σας:

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε προσφορά για έναν εξειδικευμένο έλεγχο του αντλιοστασίου σας σύμφωνα με τα ισχύοντα ελληνικά και διεθνή πρότυπα, προκειμένου να είστε εξασφαλισμένοι εσείς και οι άνθρωποί σας έναντι των κινδύνων από μη ασφαλείς ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Στις περισσότερες δε περιπτώσεις κατά την διάρκεια του ελέγχου για θέματα ασφαλείας εντοπίζονται και θέματα που αφορούν την λειτουργία του αντλιοστασίου (ελλείψεις, λανθασμένες ρυθμίσεις, καταλληλότητα υλικών κτλ.) για τα οποία ενημερώνεται λεπτομερώς ο πελάτης ενώ υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασής τους μετά από συμφωνία.

ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ