Γιατί γίνεται θερμογράφηση εγκαταστασεων

Γιατί γίνεται ο θερμογραφικός έλεγχος ;

Κάθε στοιχείο μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης εκπέμπει θερμότητα και επομένως υπέρυθρη ακτινοβολία ανάλογα με την ένταση του ρεύματος που διέρχεται από αυτό και την ηλεκτρική του αντίσταση.

Ο θερμογραφικός έλεγχος βασίζεται στο φαινόμενο αυτό και διεξάγεται με χρήση ειδικών θερμογραφικών καμερών υπερύθρων που ανιχνεύουν και απεικονίζουν παραστατικά τις διαφορές θερμοκρασίας στα στοιχεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας στην επιφάνεια ενός στοιχείου η σε ένα στοιχείο σε σχέση με τα ομοειδή του σημαίνει συνήθως υπερφόρτωση, κακή λειτουργία η χαλαρή σύνδεση του στοιχείου. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από έμπειρο στο αντικείμενο ελέγχου προσωπικό που είναι ειδικά εκπαιδευμένο στην χρήση του εξοπλισμού και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Η διενέργεια θερμογραφικού ελέγχου ανά τακτικά χρονικά διαστήματα μπορεί να προλάβει σοβαρές βλάβες και διακοπές της ηλεκτροδότησης με σημαντικό κόστος.

ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ